lördag 7 januari 2017

Endast elbilar i Stockholms centrum f.o.m 2020

Transportstyrelsen har gjort en utredning på regeringens uppdrag angående fordonstrafik i städer. Där ger de bland annat rekommendationen att Stockholm centrum ska bli fossilfritt (miljöklass 3) från och med år 2020. Alltså ska bara elfordon (bilar, motorcyklar, mopeder, lastbilar, etc.) tillåtas i centrum.

Vad som räknas som Stockholm centrum specificeras inte i detalj utan de exakta zonindelningarna överlämnas till kommunen att bestämma.

Vad som än händer hoppas jag att de fossilfria zonerna blir så stora som möjligt. Sverige har hamnat rejält på efterkälken vad gäller elbilar och det är dax att komma ifatt det. Det är redan idag flera storstäder som har fossilfria zoner, som Paris till exempel. Man kan inte veta till 100% hur framtiden ska bli men ett är säkert, fossilbaserade drivmedel är på utdöende och det går fort utför!

Transportstyrelsens pressrelease
Rapporten i sin helhet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar