måndag 14 januari 2013

Tips!

Tips! Besök Guldrummet på Historiska Museet. Det är ett mycket fascinerande ställe.

Där finns bland annat Sveriges största guldskatt (7kg guld i olika former som hittades utanför Skövde), den här kalken och en massa annat lull-lull.


Kalk för ädla drycker.