lördag 22 augusti 2009

STEAM

Ännu en tävling har avverkats!

STEAM, Södertälje Teamwork Endurance And Mind Challenge 2009, arrangerades av Södertälje Nyknarn Orientering och var som namnet antyder en uthållighetstävling med inslag av hjärngymping och taktik. Varje lag bestod av fyra personer och det var totalt 15 lag som ställde upp. Tävlingen utspelade sig vid friluftsområdet vid Tveta, söder om Södertälje.


Vårt S-Team, lag 15 "YSLAND".
Från vänster: Johan, Ann, Gunnar och Anders.


Tveta, Södertälje IF:s klubbhus.

Tävlingarna
Tävlingen bestod av tre deltävlingar.

Den första deltävlingen hade vikten på taktik och fysisk uthållighet. Uppgiften var att ta så många orienteringspunkter som möjligt på två timmar, man stämplade med en elektronisk id-pinne. Men, för att få in ett taktiskt moment i det hela så delades lagen upp så två personer sprang och två cyklade. Lagens två delar hade olika kartor med olika orienteringspunkter och om man timade tagningen av punkterna på ett visst sätt fick man mycket mer poäng. Det gällde alltså att först planera vilka punkter man skulle ta och när man skulle ta dem. Hur fort springer/cyklar vi? Hur mycket orkar vi? Vilka punkter passar att tas samtidigt? Sen fick man se till att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt (och ha synkroniserade klockor). Svårplanerat kan jag meddela men med facit i hand gjorde vårt lag mycket bra ifrån sig. Problemet var ju bara att alla andra lag också gjorde bra ifrån sig. Vi blev femma på deltävlingen.

Efter den första deltävlingen var det lunch och välbehövlig vila.

Deltävling två var rakt igenom hjärngympa. +60 stycken frågor, gåtor och pussel av varierande slag och med tvisten att det spelades hög "musik" samtidigt. Gunnar i vårt lag fick snilleblixten att oljudet var filmljud och dialog och beordrade oss att skriva ner vilka filmer som hördes. Snacka om att vi var glada för det när det tio minuter innan sluttid informerades om att de sista tio frågorna var just vilka filmer som spelats upp. Vi blev delad etta på deltävlingen!

Den sista och tredje deltävlingen var en variant av orientering. Det lag som fick lägst beräknad tid in i mål skulle vinna deltävlingen. Innan start skulle man avgöra hur lång tid man skulle ta sig i mål på och felberäknade man det kostade det extra tid, fem minuter för varje extra minut. Orienteringspunkterna behövde man inte ta men man fick minustid för dem, olika värde beroende på punkten.
Vi var rejält slitna i det här läget och satsade säkert. Vi antog att vi bara skulle ta ett fåtal av orienteringspunkterna och istället satsa på att ta oss så fort som möjligt i mål utan krångel. Vi beräknade vår måltid till 65 minuter. De cirka 6-7 kilometrarna löpning till målet var slitsamma och vi tog tre lätta orienteringspunkter. Vi hade ändå underskattat vår kapacitet, vi kom in på 55 minuter, 10 minuter felberäknat alltså. Vi kom på tionde plats i deltävlingen.

Slutresultatet för vårt lag "YSLAND" blev ingen pallplacering men vi kunde åka hem med äran i behåll och flaggan i topp. Vi kom på 7:e plats!


Resultatet.

1 kommentar: